Actueel historisch kleuronderzoek Heineken

Ter voorbereiding op de 1e fase (vergaderen en tours) van het project “Heinekens Beerlab” in het Heineken Gebouw heeft Willianne van der Sar kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek brengt de oorspronkelijke kleurafwerking van diverse interieurelementen aan het licht. Het onderzoek naar de verflagen op locatie wordt aangevuld met microscopisch onderzoek. Op basis van het advies van Willianne worden de kleuren bepaald voor het interieur van Heinekens Beerlab.