Privacybeleid

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

1. Algemeen

In dit privacy statement geeft Beerlab B.V. informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Heineken Gebouw Rotterdam. Heineken Gebouw Rotterdam is gevestigd aan de Crooswijksesingel 50, 3034CJ Rotterdam en ingeschreven als Beerlab B.V. in de Kamer van Koophandel onder nummer 82706441.  

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 14 februari 2022. 

2. Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die door Heineken Gebouw Rotterdam worden verwerkt zijn; (a) persoonsgegevens die u via de website, www.heinekengebouw.nl of via e-mail, sms, apps, onze bookingwidget of op andere wijze direct in een afspraak met een medewerker van het Heineken Gebouw of indirect heeft doorgegeven. (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van onze website, apps, bookingwidget of daarmee vergelijkbare toepassingen. 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt op bovengenoemde wijzen. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van de gegevens. 

3. Cookies 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit ervoor zal zorgen dat de voorgenoemde diensten niet geheel werken. 

Wij analyseren het gebruik van onze website www.heinekengebouw.nl door middel van cookies. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

4. Bewaartermijn 

Heineken Gebouw Rotterdam bewaart en verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en volgens de wettelijke bewaartermijnen.

5. Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of persoonsgegevens invoert.

6. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7. Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.